In een persoonlijke, ongedwongen en huiselijke sfeer help ik u/jou met het leren van Engels. Ik werk één op één zodat ik echt bijles op maat kan geven.
De eerste bijeenkomst is een intakegesprek waarin ik inventariseer waar u/jij moeite mee hebt en wat u/jij wilt bereiken met de lessen. Dit mag alles zijn wat met het Engels te maken heeft: lees-, spreek-, schrijf- of luistervaardigheid, grammatica, et cetera. De eerste bijles zal afgesproken worden na het intakegesprek en duurt altijd 60 minuten.


Tijdens de bijles zal ik door middel van verschillende oefeningen proberen te achterhalen waar de knelpunten zitten en hoe deze ontstaan. Vervolgens maken we een plan van aanpak om de gestelde leerdoelen te kunnen behalen.
De afgelopen jaren heb ik voornamelijk middelbare scholieren bijles gegeven op verschillende niveaus, van vmbo tot vwo. Soms zijn een paar lessen al voldoende om weer mee te kunnen komen in de les, maar het kan ook wat langere tijd duren voordat de leerdoelen behaald zijn. Ik monitor het leerproces en evalueer dit regelmatig.

 

Mijn werkdagen zijn op dit moment:
dinsdag van 14.00 - 22.00 uur
woensdag van 9.00-13.00 en 19.00 - 22.00 uur